Privacy Policy
    Home / Privacy Policy

ข้อตกลงการใช้งาน

 

มิลเลนเนียม ออโต้ ขอขอบคุณท่านที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราและเลือกใช้เว็บไซต์นี้ เราให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและเราอยากให้คำมั่นว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างถึงที่สุด เพราะเราเข้าใจถึงคุณค่าของข้อมูลเราจึงมีนโยบายนี้เพื่ออธิบายว่าข้อมูลของท่านได้ถูกรวบรวม ใช้และคุ้มครองอย่างไร เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดและเราหวังว่านโยบายนี้จะช่วยท่านมั่นใจในการใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับเรา

 

การใช้ข้อมูลในบางบริการบนเว็บไซต์นี้ระบบจะขอร้องท่านให้ป้อนข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและความสนใจ เพื่อยืนยันสถานะลูกค้าคนพิเศษของเราและเพื่อติดต่อท่านในช่องทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์หรือพัสดุ อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บ ประมวลผล และส่งต่อให้บริษัทอื่นๆในเครือเอ็มจีซี เอเชีย เพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์สูงสุดของเรา และขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล

  • การสมัครสมาชิกเมื่อท่านสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์นี้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่น ชื่อ-สกุลของท่าน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็คโทรนิค รหัสผ่านสมาชิก ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือความสนใจตามความพึงพอใจ การเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของเว็บไซต์
  • การเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมแต่อาจมีบางกรณีที่มีความจำเป็นเช่น
    1. การสำรองสิทธิ์ในกิจกรรมต่างๆ ของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยซึ่งจำเป็นส่งต่อของมูลของท่านเพื่อคุ้มครองสิทธ์ของท่าน
    2. การจัดส่งสินค้าต่างๆ ของทางบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทยจำเป็นส่งต่อของมูลของท่านเพื่อบริการจัดส่งที่รวดเร็วและถูกต้อง

 

การใช้คุกกี้การทำงานของคุกกี้บนเว็บไซต์นี้คือ โอนข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสค์ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล คุกกี้ช่วยให้เราเข้าถึงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านและสร้างเนื้อหาเฉพาะ ที่ท่านสนใจ และความเร็วในการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้นี้ แต่อาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายจากประสบการณ์ใช้เว็บไซต์นี้

 

การรับประกันและความรับผิดข้อมูลบนเว็บไซต์ได้รับการจัดทำ "อย่างที่เป็น" และไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงหรือเป็นนัย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การรับประกันใดๆ ที่เป็นนัยถึงความพร้อมในการขาย ความพร้อมต่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ขณะที่ข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว แต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมอยู่ด้วย มิลเลนเนียม ออโต้ จะไม่รับผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ต่อความเสียหายเฉพาะ โดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะเป็นผลจากการละเลยหรือการประพฤติมิชอบในระดับสากล มิลเลนเนียม ออโต้ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

 

ใบอนุญาตบริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด พยายามจัดทำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์และล้ำสมัย อย่างไรก็ดี คุณต้องเข้าใจด้วยว่าบริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด จำเป็นต้องป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ กรุณารับทราบด้วยว่าไม่มีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทในเครือ เอ็มจีซี เอเชีย หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้

 


 

Terms of Service

 

Millennium Auto Co. Ltd would like to thank you for placing your trust in BMW products and opting to use this website. We give importance to and respect your privacy and would like to assure you that we provide the best protection for your personal information, because we understand the value of information. Therefore, we have set in place the following policy to explain how your information is collected, used and protected. We encourage you to read this policy in detail, and we hope this policy will help you feel confident about using your information with us.

 

1. Data Usage For this platform, the system will ask you to enter personal information and your interests in order to confirm your status as our special customer in order to subsequently contact you via email or postal services, or to send you packages. In any case, the aforementioned information is stored, processed and forwarded to other companies inside Millennium Auto Co. Ltd to allow you access to our best services and offers. We guarantee that all information is stored confidentially and in compliance with laws governing data protection.

Accessories Lifestyle Services Special Offers BMW Articles Community Contact Sitemap
Copyright © 2012 Millennium Auto . All rights reserved
Call Center 1286
BMW Millennium Auto on Facebook